Мүмкіндіктеріңді еселет!

Жоғары сападағы кәсіби инженерлік-консалтингтік қызметтерді көрсету және ұлттық масштабтағы тау-кен өндіру және энергетикалық жобаларға қатысу арқылы қазақстандық нарықта көшбасшы орынға ие болу.

Компанияның ресурстары мен мықты тұстары бізге басты мақсатқа жету жолында едәуір бәсекелесуге лайықты артықшылықтарды береді, атап айтқанда, пайдалы қазбаларды геологиялық барлаумен және өндірумен байланысты жобаларды тиімді сүйемелдеуге, оған қоса жобаны барлық кезеңдерде құрылымдауға, ұйымдастыруға және басқаруға, сондай-ақ жобаның бүкіл өмірлік циклының барысында жер қойнауын пайдалануға қатысты мәселелерді ойдағыдай шешуге мүмкіндік береді.

ИНЖИНИРИНГ

Инжиниринг — бұл соңғы мақсаты капитал салудан немесе материалдық, еңбек, технологиялық және қаржы ресурстарын біріктіріп және өзара байланыстырып оңтайлы іріктеп алудың және тиімді пайдаланудың, озық ғылыми-техникалық жетістіктердің негізінде және нақты шарттар мен жобаларды ескере отырып, ұйымдастыру және басқару әдістерінің есебінен міндеті әртүрлі жобаларды іске асырумен байланысты өзге де шығындардан ең жоғары нәтиже алу болып табылатын зияткерлік қызмет түрлерінің жиынтығы.

Біздің компаниямыз өз клиенттеріне Жер қойнауын пайдаланушылардың жобалаумен, кәсіпорындарында жаңа технологиялық үдерістерді әзірлеумен, қолда бар өндірістік үдерістерді жетілдірумен байланысты инженерлік-техникалық қызметтердің кешенін немесе жекелеген түрлерін ұсынады:

 • Projectidentification – жобаның теория жүзінде іске асырылуын анықтай отырып, сараптамалық баға беру.
 • Scoopingstudy – кен орнын аршу және қазу тұжырымдамасын әзірлеу.
 • DueDiligence — жер қойнауын пайдалану объектісіне тәуелсіз техникалық аудит жүргізу.
 • Pre-feasibilitystudy — PFS (алдын ала техникалық-экономикалық зерттеуді әзірлеу және келісу – инвестицияларды негіздеу).
 • BankableFeasibilityStudy — FS (жобалау құжаттамасын, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және келісу).
 • Micromine, Gemcom-Surpac, Leapfrogжәне т.б. бағдарламалық кешендерінде игерудің барлық кезеңдерінде кез келген типтегі кен орындарын қаңқалық модельдеу.
 • Минералдық ресурстарды бағалау, қатты пайдалы қазбалар қорларын есептеу, және оларды халықаралық стандарттар мен JORC/KAZRC кодекстеріне сәйкес жіктеу.
 • Қорларды Қазақстан Республикасы Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясында және пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі аймақаралық комиссияларды бекіту үшін ТЭН шарттарын әзірлеу және қорғау, оларды авторлық сүйемелдеу.
 • Кен орнын жою жоспарын немесе жобасын әзірлеу және келісу.
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу және келісу.
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) әзірлеу және келісу (ОВОС).
 • Жобалауға арналған технологиялық регламенттерді әзірлеу.
 • Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және келісу.
 • Инвестициялық жобалардың сезгіштігін талдау, егжей-тегжейлі қаржылық модельдеу.
 • Тау-кен игеру кәсіпорындарын дамыту тұжырымдамаларын, стратегияларын және бағдарламаларын әзірлеу.
 • Тау-кен игеру кәсіпорындарында тау-кен геологиялық жүйелерді енгізу тұжырымдамалары мен жобаларын әзірлеу.
 • Авторлыққадағалу.

АЯҚТАЛҒАН ЖҰМЫСТАР

'

  '