Double your possibilities!

A leading position in the Kazakhstan subsoil market through the provision of professional, high-quality engineering consultancy services and involvement in mining and energy projects at a national level.

Our resources and strengths give us a significant competitive advantage in our main objective of providing effective support to E&P projects, including structuring, organising and managing the project at all stages, and successfully resolving subsoil use issues throughout the life of the project.

GEOVIA MINESCHED™

ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫН ТАКТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ – КЕРЕМЕТ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ СЫНАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

GEOVIA MineSched — кез келген көлемдегі және тұрпаттағы ашық карьерлер мен жерасты кеніштерінде тау-кен жұмыстарын тактикалық жоспарлауға арналған ең заманауи шешім. Бұл шешім кестелерді қолмен жасауға қарағанда өнімділік пен пайданы жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Жылдам әрі қолайлы теңшелуі және жұмыс үдерістерін басқару мүмкіндігі кенішктердің инженерлері мен операторларына негізді шешімдерді қабылдау бойынша өкілеттіктерді қалдыра отырып, тау-кен жұмыстарын тактикалық жоспарлаудағы қиындықтарды жояды.
MineSchedқуаттылық пен материал сапасының мақсатты көрсеткіштерін ескере отырып, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларды құруға мүмкіндік береді.

Жоспарларыңызды өндіруді жоспарлаудың әртүрлі жүйелерін пайдаланып алдын ала жасалған блоктық, торлық және полигоналдық модельдерінің, оған қоса GEOVIA Surpac™ және геология мен тау-кен жұмыстары саласындағы басқа да танымал тәсілдердіңнегізінде құрыңыз. Мақсатты көрсеткіштерді ескере отырып автоматтандырылған тактикалық жоспарлау Гант диаграммасының немесе электрондық кестелердегі деректердің негізінде графиктерді қолмен түзеу қажеттігін жояды.

MineSchedоперациялық тиімділікті және объектінің пайдалылығын арттыруға жағдай жасайтын жоспарларды құрады.

MINESCHED АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

шолукітапшасы
жаңа шығарылым
жүйеталаптары

ТЕГІН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ

Сіздің бизнесіңіздің мақсаттары үшін шешім таңдап алуға көмектесеміз. Толық коммерциялық ұсыныс береміз

'

    '