Мүмкіндіктеріңді еселет!

Жоғары сападағы кәсіби инженерлік-консалтингтік қызметтерді көрсету және ұлттық масштабтағы тау-кен өндіру және энергетикалық жобаларға қатысу арқылы қазақстандық нарықта көшбасшы орынға ие болу.

Компанияның ресурстары мен мықты тұстары бізге басты мақсатқа жету жолында едәуір бәсекелесуге лайықты артықшылықтарды береді, атап айтқанда, пайдалы қазбаларды геологиялық барлаумен және өндірумен байланысты жобаларды тиімді сүйемелдеуге, оған қоса жобаны барлық кезеңдерде құрылымдауға, ұйымдастыруға және басқаруға, сондай-ақ жобаның бүкіл өмірлік циклының барысында жер қойнауын пайдалануға қатысты мәселелерді ойдағыдай шешуге мүмкіндік береді.

GEOVIA MINESCHED™

ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫН ТАКТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ – КЕРЕМЕТ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ СЫНАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

GEOVIA MineSched — кез келген көлемдегі және тұрпаттағы ашық карьерлер мен жерасты кеніштерінде тау-кен жұмыстарын тактикалық жоспарлауға арналған ең заманауи шешім. Бұл шешім кестелерді қолмен жасауға қарағанда өнімділік пен пайданы жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Жылдам әрі қолайлы теңшелуі және жұмыс үдерістерін басқару мүмкіндігі кенішктердің инженерлері мен операторларына негізді шешімдерді қабылдау бойынша өкілеттіктерді қалдыра отырып, тау-кен жұмыстарын тактикалық жоспарлаудағы қиындықтарды жояды.
MineSchedқуаттылық пен материал сапасының мақсатты көрсеткіштерін ескере отырып, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларды құруға мүмкіндік береді.

Жоспарларыңызды өндіруді жоспарлаудың әртүрлі жүйелерін пайдаланып алдын ала жасалған блоктық, торлық және полигоналдық модельдерінің, оған қоса GEOVIA Surpac™ және геология мен тау-кен жұмыстары саласындағы басқа да танымал тәсілдердіңнегізінде құрыңыз. Мақсатты көрсеткіштерді ескере отырып автоматтандырылған тактикалық жоспарлау Гант диаграммасының немесе электрондық кестелердегі деректердің негізінде графиктерді қолмен түзеу қажеттігін жояды.

MineSchedоперациялық тиімділікті және объектінің пайдалылығын арттыруға жағдай жасайтын жоспарларды құрады.

MINESCHED АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

шолукітапшасы
жаңа шығарылым
жүйеталаптары

ТЕГІН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ

Сіздің бизнесіңіздің мақсаттары үшін шешім таңдап алуға көмектесеміз. Толық коммерциялық ұсыныс береміз

'

    '